Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016 – 2020” – 08.03.2017 r. – cz. 2