Konferencja „Narodowy Program Zdrowia 2016 – 2020” - 08.03.2017 r. - cz. 1