Konferencja "Polska liderem czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej" - 16.05.2017 r. - cz. 2