Komisja Środowiska (70.), Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (69.) oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (103.) - 19.07.2017 r.