Komisja Środowiska (65.) oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (86.) - 20.06.2017 r.