Komisja Środowiska (39.) oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (61.) - 14.12.2016 r.