Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (87.) oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (68.) - 13.07.2017 r.