Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (90.) oraz Komisja Środowiska (72.) - 25.07.2017 r.