Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (89.) oraz Komisja Infrastruktury (99.) - 25.07.2017 r.