Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (88.) - 12.07.2017 r.