Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (84.) - 11.05.2017 r.