Komisja Budżetu i Finansów Publicznych (97.) oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (87.) - 11.07.2017 r.